Sunday, February 20, 2011

Live report on February 20th prtests in Iran / گزارش لحظه به لحظه از اعتراضات اول اسفند در ایران

In continuation we will now broadcast video reports during the day. The moment there is any change with the situation on the streets, we will immediately report live again.
 • در ادامه گزارش تصویری را به روز می‌کنیم و چنانچه در وضعیت خیبان ها تفاوتی‌ ایجاد شود به ادامهٔ این گزارش به صورت زنده خواهیم پرداخت
6:40

At least 30 people have been arrested in today's protests and a large have been detained. The security forces are overwhelming and it doesn't seem like the protests will be able to continue under these conditions.
 • حداقل ۳۰ نفر در جریان تظاهرات امروز دسگتیر و تعداد زیادی بازداشت شدند. فضای امنیتی بسیار سنگین است و به نظر نمیرسد امکان ادامه تظاهرات در این شرایط باشد
6:30

Security force bikers have attacked demonstrators of Shiraz, which has left at least 4 injuries.
 • نیروهای امنیتی با موتور سایکل به معترضین در شیراز حمله کرده اند که دستکم ۴ زخمی داشته است
6:10

The people of Shiraz chanted "death to you" against the security forces in Shiraz.
 • مردم شیراز بر علیه نیروهای امنیتی شعار مرگ بر تو سر داده اند
6:00

Clashes at Eskandari, north of Enghelab Sq ended with several injuries and arrests.
 • درگیری در خیابان اسکندری در شمال میدان انقلاب به زخمی شدن و بازداشت شدن چند نفر انجامیده است
5:52
 • clashes in ShirazAzerbaijan Square in the direction of Valiasr has been closed and no personal vehicles are allowed to enter the area. There are reports of gatherings and protests in the city of Rasht.
 • چهارراه آذربایجان به سمت میدان ولیعصر مصدود شده و به خودروها اجازه تردد نمیدهند. گزارشها از تجمع و اعتراض در رشت خبر میدهد
5:47

Students have demonstrated at Hamedan University and are chanting slogan against the regime. People of Tehran have created hevy traffic in order to stop Basij motorcycles from movement.
 • دانشجویان در دانشگاه همدان تجمع کرده اند و شعارهائی علیه دولت سر داده اند. مردم با ترافیک سنگین در تهران سعی دارند جلوی حرکت موتورسیکلت های بسیج را بگیرند
5:46

The Sound of shooting has been heard in Abasabad in Tehran. The number of crowed is increasing in Enghelab square.
 • صدای تیراندازی در حوالی عباس آباد شنیده شده است. جمعیت در میدان انقلاب رو به افزایش است
5:45

People have gathered at Abresan Tabriz but Security forces are not allowing them to form demonstrations. They have been told to keep it moving, most of this group consist of students.
 • مردم در آبرسان تبريز حضور يافته اند اما ماموران انتظامي به آنها اجازه توقف و شكل دادن تجمع نمي دهند. به آنها گفته شده كه حركت كنند و حق توقف ندارند. افرادي كه در آبرسان حضور دارند, اغلب از دانشجويان هستند
5:40

The Engineering School of Shiraz University has been closed down since 12pm. Also the market security forces have closed down all commerce in the area between the Square and Valiasr Square Street.
 • دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز از ساعت دوازده تعطیل شده است. همچنین نیروهای امنیتی مراکز تجاری حد فاصل میدان و چهار راه ولیعصر را تعطیل کرده اند
5:35

Security forces in the Sohrevardi Street have fired in the air and are using tear gas. All streets leading to Azadi, Enghelab, and Valiasr are in the hands of basij forces on motorcycles and pedestrian security forces.
 • نیروهای امنیتی در خیابان سهروردی اقدام به شلیک تیر هوائی و گاز اشک آور کرده اند. همه خیابانهای منتهی به آزادی و انقلاب و ولیعصر در اختیار موتورسوارهای بسیج و پیاده نظام آنهاست
5:30

There is a large number of security forces stationed accross from Seda Va Sima. In the Vanak Square area traffic is very heavy and the crowds are large.

 • نیروهای امنیتی زیادی مقابل صدا و سیما جمع شده اند. حوالی میدان ونگ ترافیک و جمعیت زیادی هستند
5:25

Kurdistan and Sanandaj are in severe unrest. Based on observations of Mahabad, people have gathered at Esteghlal Sq and have been in conflict with Basij forces. Officers are patrolling the streets with camera.
 • شهرهای کردستان بخصوص سنندج و مهاباد بسیار متشنج است بر اساس مشاهدات در شهر مهاباد،مردم در میدن استقلال جمع شده و با نیروهای بسیج ر گیر شده و ماموران با سلاح و دوربين دار مشغول گشت زني هستند
5:20

Clashes have been reported near TV broadcasting. Thousands have gathered at Valiasr and are chanting "Down with dictator".
 • نزدیک صدا و سیما درگیری گزارش شده است. همچنین هزاران نفر در چهارراه ولیعصر شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند
5:10

Of Tehran's chants: "one by one/seyd Ali is overthrown", "With a one way ticket/Seyd Ali must go".
 • از شعارهای تهران: اسفند دونه دونه سید علی سرنگونه. با بلیط یک طرفه سید علی باید بره
5:00

So far demonstrations have been confirmed in the cities of Tehran, Shiraz, Mahabad, and Mahrivan. There are reports of heavier clashes in Shiraz and Tehran.
 • تا کنون اعتراض در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مهاباد و مریوان تائید شده است. بر اساس گزارش ها در شیراز و تهران درگیری ها شدید تر است
4:45
Forces to people ratio at Rahnamaei St of Mashhad. The number of people at Enghelab Sq of Isfahan is constantly increasing. In Chamran Blvd in Shiraz gatherings are taking place, People in Shiraz are involved in clashes with security agents in Molasadra St.
 • در خیابان راهنمائی مشهد تعداد ماموران ده برابر مردم است. جمعیت در میدان انقلاب اصفهان هر لحظه بیشتر میشوند. در بلوار چمران شیراز هم تجمعات در حال شکل گیری است مردم شیراز در خیابان ملاصدرا با مامورین درگیر شدند
4:40

There is a large demonstration surrounding Vanak and Mellat Park. On the other hand plainclothes are roaming Vanak Sq and chanting "Mashallah/Hezbullah".
 • حوالی میدان ونک و پارک ملت از دقایقی پیش شاهد انبوده جمعیت معترض است و از سوی دیگر لباس شخصی های موتور سوار نیز در اطراف میدان ونک مشغول مانور دادن و سردادن شعارهایی چون “ماشا الله حزب الله ” هستند
4:30

Heavy clashes reported in Amirabad Street. Gunshots have been heard and there is an uncomfirmed report of one person being shot.
 • درگیری شدید در خیابان امیرآباد. صدای تیراندازی شنیده شده و گزارش های تایید نشده ای مبنی بر تیر خوردن یک شهروند گزارش شده است
4:20

Chants of "Down with dictator" can be heard from Enghelab and Gharib St. People are constantly increasing. At least 4 people have been arrested on Qarib St.
 • شعار مرگ بر دیکتاتور در انقلاب و خیابان غریب شنیده میشود. لحظه به لحظه بر جمعیت افزوده میشود. در خیابان غریب حداقل چهار نفر بازداشت شدند
4:10

Clashes between people and anti-riot at Enghelab Sq has left at least 15 wounded and several arrests.
 • درگیری میان نیروهای ضد شورش و مردم در میدان انقلاب دست کم پانزده زخمی و تعدادی بازداشتی در پی داشته است
4:00

According to reports, clashes have formed between people and anti-riot at some places. Basij and Police are using noise to cause fear.
 • براساس گزارش ها در برخی مناطق بین مردم و نیروهای ضد شورش درگیری های پراکنده ای رخ داده است. نیروهای پلیس و بسیج سعی میکنند با سر و صدا ایجاد ترس کنند
3:50

Streetjournalist
website has been hacked by an Islamic group. This shows our power. Until this situation is resolved please follow the news on our blog and share the link with your friends.
 • وبسایت استریت ژورنالیست توسط یک گروه اسلامی هک شده است. این هم نشانهء قدرت ماست. تا رفع این مشکل لطفا از طریق وبلاگ گزارش را دنبال کنید. لطفا لینک گزارش را وسیعا به دوستانتان بفرستید
3:40

Unconfirmed reports state of gathering at Park-vey. There are reports of tear gas being used in Valiasr Square. Also GPRS has been disconnected and some mobile phone lines are having trouble.

 • گزارش های تائید نشده از تجمع در خیابان پارک وی و شلیک گاز اشک آور در میدان ولیعصر خبر میدهند، بر همین اساس جی پی آر اس قطع شده و ارتباط برخی خطوط موبایل با مشکل مواجه شده است.
3:30

Unconfirmed reports state of gathering at Park-vey. There are reports of tear gas being used in Valiasr Square. Also GPRS has been disconnected and some mobile phone lines are having trouble.
 • گزارش های تائید نشده از تجمع در خیابان پارک وی و شلیک گاز اشک آور در میدان ولیعصر خبر میدهند، بر همین اساس جی پی آر اس قطع شده و ارتباط برخی خطوط موبایل با مشکل مواجه شده است.
3:30

People are demonstrating at streets leading to Valiasr, at this point we can say the Green Movement has come to the streets.
 • مردم در خیابان های منتهی به چهارراه ولیعصر جمع میشوند، در حال حاضر میشود گفت جنبش سبز به خیابان آمده است
3:20

According to our sources a large group of sporadic people can be seen in the streets but so far there have been no conflict or demonstrations. Also the vans that are used for detaining people are parked in all the main streets.
 • به گزارش منابع ما، دسته های زیادی از مردم به صورت پراکنده در خیابان دیده می شوند اما هنوز درگیری و یا اعتراض دسته جمعی شکل نگرفته است، همچنین خودروهای ون که معمولا برای بازداشت استفاده میشوند در بخشهائی از خیابان اصلی پارک شده اند
3:00

Scattered groups of people are moving towards Valiasr.
 • دسته های پراکنده ای از مردم در حال حرکت به سمت ولیعصر هستند
2:50

According to Saham News there are crowds in the areas of Enghelab to Valiasr and Haft Tir Circle. There are also crowds gathered in Sohrevardi St. singing slogans. According to this report there crowds are also congregating in Jame Jam.
 • به گزارش سایت سحام نیوز، تجمعاتی در محور انقلاب-ولیعصر، میدان هفت تیر و همچنین خیابان سهروردی شکل گرفته و مردم در حال سر دادن شعار هستند. بر اساس این گزارش تجمع دیگری نیز در حوالی جام جم شکل گرفته است
2:45

Unconfirmed reports suggests, employees of Farabi regional power administration north of Imam Hossein Sq have been dismissed from work for Security forces to be stationed at that building.
 • گزارش های تائید نشده از ایران حاکیست، تمامی کارمندان اداره برق منطقه فارابی در دویست متری شمال میدان امام حسین را از اداره اخراج کرده اند تا نیروهای امنیتی در ساختمان مستقر شوند
2:35

Anti riot forces are present in Azarbaijan st. Pastor Square and Kargar Square. About 150 disciplinary agents stationed in the southern quarter of Enghelab Square. Municipal agents are also collecting all the trashcans to prevent the crowds from setting them on fire.

 • نیروهای ضد شورش در میدان پاستور، چهارراه گارگر، آذربایجان حضور دارند. نزدیک به صد و پنحاه مامور نیروی انتظامی در ضلع شرقی میدان انقلاب مستقر شده اند. ماموران شهرداری هم سطلهای زباله را جمع میکنند تا از آتش زدن آنها جلوگیری شود
2:25

Plainclothes are roaming the streets on bike. Based on what has been heard amongst the people, it seems Keyhan’s office will be one of the places to be attacked by people.

 • نیروهای لباس شخصی با موتور در خیابان ها گشت زنی میکنند. از میان گفتگوهای مردم که در گوشه و کنار با هم صحبت می کنند به نظر میرسد دفتر روزنامه کیهان یکی از مکانهائیست که در صورت امکان مورد هجوم قرار گیرد
2:10

Fatemeh Rahbar in her today's speech in the Parliament talked about Karoobi, Moosavi and Khatami which have been the chair of the Parliament and the government for eight years, and called them burn pieces of global arrogance.
 • فاطمه رهبر در نطق امروز خود در مجلس کروبی، موسوی و خاتمی را که هر یک سابقه هشت سال ریاست دولت یا مجلس را داشته اند، مهره های سوخته استکبار جهانی در ایران نامید
1:50

Our gratitude to our technical friends; one more time we are standing stronger against the Cyper Army.
 • مرسی، بچه های فنی. برای چندمین بار قویتر از سپاه سایبری همچنان ایستاده ایم
1:45

Our server is under severe attack. We are doing our best to solve this problem. In the mean time please follow the reports from this site as well as our blog.

 • سرور وبسایت ما به شدت تحت فشار و مورد حمله قرار گرفته است. تلاش میکنیم این مشکل را حل کنیم. تا به نتیجه رسیدن، لطفا از همین طریق و بر روی وبلاگ گزارش ها را دنبال کنید
1:35

Our sources have reported of Security and police forces being stationed along Enghelab St. to Azadi Sq.
 • منابع خبری ما از استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی در حد فاصل خیابان انقلاب تا میدان آزادی خبر میدهند
1:20

Using a new tactic to obstruct the demonstrations of the supporters of the Green Movement, security agents sent text messages to citizens claiming the protest had been canceled.


Based on this report, the text massage which was sent on the evening of Saturday February 18, from SMS number 0983000 contains this massage,"Considering the extreme pressure that is being put on the leaders of the "Green movement" and the possibility of their arrests, tomorrow's assemblies have been canceled and moved to a different date. the supporters of the "Green Movement" should gather in the mosques in the memory of the martyrs of February 14th.

It is worth noting at the end of this text which has been stipulated by the name of “Green Coordination Council” and considering the fact that in Iran no real or legal person has the right to use text messaging without telecommunication and Security institution’s permission, this text is more likely a new trick set by the government to discourage protesters from joining today’s rallies.

 • نهادهای امنیتی در ترفندی تازه برای اخلال در راهپیمایی هواداران جنبش سبز با ارسال پیامکی به شهروندان مدعی لغو برنامه راهپیمایی امروز شدند. این مساله توسط مشاور ارشد میرحسین موسوی تکذیب شد. وی تصریح کرد که تجمعات بزرگداشت شهیدان صانع و مختاری امروز در سراسر ایران برگزار می شود.

بنابرگزارش ها، در این پیامک که از غروب روز شنبه با شماره 0983000 برای تلفن های همراه شهروندان فرستاده شده، آمده است که «با توجه به تشدید فشار رژیم بر رهبران جنبش و احتمال دستگیری آنها، تجمع فردا به روز دیگری موکول گردید.»

همراهان جنبش با حضور در مساجد یاد شهدای ٢۵ بهمن را زنده نگاه دارند.”
گفتنی است در پایان این پیامک نام “شورای هماهنگی راه سبز” قید شده و از آنجا که در ایران هیچ شخص حقیقی و نهاد حقوقی بدون اجازه مخابرات و نهادهای امنیتی امکان استفاده از سامانه ارسال پیامک را ندارد، این پیام مطمئنا ترفندی تازه از سوی حکومت برای منصرف کردن شهروندان معترض از شرکت در راهپیمایی امروز است


1:10

According to our sources Internet access has increasingly decreased since early hours this morning and access to some parts of Tehran is extremely difficult.

 • به گزارش منابع خبری ما سرعت اینترنت از ساعات اولیه صبح امروز به شدت کاهش یافته و دسترسی در برخی نقاط تهران با دشواریهایی روبرو است
12:45

So far dozens of political, civil, student organizations have declared their support for the widespread protests of Green movement activists and their participation in February 20th protests.
 • تا کنون ده ها سازمان و تشکل سیاسی، مدنی و دانشجویی، با اعلام حمایت از فراخوان فعالان جنبش سبز برای برگزاری تظاهرات گسترده، از حضور فعال خود در مراسم اول اسفندماه خبر داده اند

Last night Ardeshir Amir Arjomand Mir Hossein Musavi's senior advisor and Seyed Mojtaba Vahedi Karrubi's senior advisor asked the Revolutionary Guards to join the people on February 20th.

 • اردشیر امیرارجمند مشاور عالی میرحسین موسوی و سید مجتبی واحدی مشاور عالی مهدی کروبی شب گذشته از سپاه پاسداران خواستند که در اول اسفند به مردم بپیوندند

Mir Hossein Mosavi's senior advisor in an interview withe RASA TV denied thee cancellation of Sunday's protest and said: "the green movement's protest on Sunday Feb 20the will be held under any circumstances and we ask everyone to partake in it witheout paying special attention to thee rumors."

 • مشاورارشد میرحسین موسوی در گفتگو با شبکه تلویزیونی رسا یا تکذیب خبر لغو تظاهرات روز یکشنبه، گفت: راهپیمایی اول اسفند ماه جنبش سبز تحت هر شرایط برگزار می شود و از مردم عزیز می خواهیم به شایعات توجه نکنند
12:00


This report is in support of the Iranian nation's battles and is dedicated to the memories of Saneh Jaleh and Mohammad Mokhtari.

 • این گزارش در حمایت از مبارزات مردم ایران تقدیم است به یاد همیشه زنده صانع ژاله و محمد مختاری

Tuesday, February 15, 2011

Minute by Minute reports of February 14 (25 Bahman) / گزارش لحظه به لحظه از راهپیمائی 25 بهمن

 • این گزارش در دفاع از آزادی بیان تقدیم است به حسین رونقی ملکی و همه‌ی وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران در بند ایران

This report is dedicated to Hossein Ronaghi Maleki and all imprisoned Bloggers and Journalists in defense freedom of speech.

10:11

 • گزارش‌ها از «شلوغی» در منطقه اطراف چهار راه قصر تهران خبر می‌دهد. این گزارش افزوده است، با اینکه نیروهای انتظامی و لباس شخصی به‌فراوانی در این منطقه حضور دارند، یک مرد جوان از یک جرثقیل بالا رفته و پلاکاردی با مضمون اعتراضی در دست داشته است اموران امنیتی در شرایطی او را پائین کشیده‌اند که قصد داشته خود را از جرثقیل پائین بیاندارد

Reports indicate of “crowds” surrounding Ghasr Tehran. This report adds, despite the presence of police and plain cloths a young man has held a placard with protest slogans on top pf a tow truck. Security forces has brought him down when he had attempted to throw himself off the tow truck.

ویدئو/ video

10:12

 • سایت سازمان صدا و سیما در حالی از دسترس خارج شده که پیش از این نیز وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای ساعاتی با اختلال روبرو شده بود. به نظر می‌رسد دشواری در دسترسی به این وبسایت‌ها با اقدامات یک گروه هکر که چند روز پیش اعلام کرده بود در کنار مردم ایستاده، مرتبط باشد

IRIB site has been out of reach while previously Ali Khamenei’s website had been fecing complications for couple of hours. It seems the difficulty of access has been related to a group of Hacker’s message from couple of days ago.

10:13

 • در ادامه حمایت ها از تظاهرات ٢۵ بهمن ماه، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از صبح دوشنبه ۲۵ بهمن ماه در حمایت از این فراخوان دست به اعتصاب غذا زده‌اند

Following supports of February 14 (25 Bahman) demonstrations, starting Monday morning political prisoners of Rajai-Shahr prison have gone on Hunger Strike.

10:15

 • تمامی تلفن های منزل و تلفن همراه آقای موسوی و خانم رهنورد از روز گذشته قطع شده است. از صبح امروز نیز در ابتدای کوچه بن بستی که منزل میرحسین و رهنورد در آن قرار دارد توسط ماشین پلیس مسدود شده است

All landline and mobile phones of Mr Musavi and Mrs Rahnavard have been cut off since yesterday. Also since this morning a police car has blocked the cul-de-sac leading to Mir Hossein and Rahnavard’s home.

10:55

 • بنا به اطلاع منابع خبری ما، سرویس پیام کوتاه همچنان فعال است اما سرعت اینترنت نسبت به روزهای گذشته بسیار پائین تر است. برا ساس این گزارش، مراکز ارتباطی از جمله برخی کافی‌نت ها به صورت مداوم بازرسی میشوند

According to our sources, text messaging services are still active, but Internet speed is yet slower that past couple of days. According to this report, communication center including Internet cafes are under constant inspection.

11: 30

 • برخی گزارش‌های تائید نشده از «ناآرامی» در مقابل درب دانشگاه تهران خبر داده است، بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی و لباس شخصی حضور پر رنگی در این منطقه دارند

Some unconfirmed reports indicate “unrest” in front of Tehran University, according to these reports security forces and plain clothes have a visible presence in that area.

12:00

 • توئیتر مدیار نوشته: «به مغازه دارهای میدان انقلاب از طرف نهادهای امنیتی گفته شده است که ساعت سه عصر باید مغازه‌های خود را تعطیل کنند»‏

Madyar’s twitter states: “Security forces have told all shopkeepers of Enghelab sq to close down by 3 p.m.

12:15

 • با اینکه کمتر از 3 ساعت به آغاز راهپیمائی امروز مانده اما هنوز خبری از نیروهای امنیتی به مانند آنچه در سرکوب پس از انتخابات دیده شد، نیست

Although there is less than 3 hours to today’s demonstration, there is still no sign of security forces like what was witnessed during the after election crackdown.

12:30

 • وب‌سایت توییتر اعلام کرده از آنجا که توئیتر یک ابزار اطلاع رسانی قدرتمند در اتفاقات امروز ایران است، به روز رسانی سیستم‌هایش را به روز اول بامداد چهارشنبه به وقت تهران تغییر داده است. به گزارش رویترز این اقدام در پی در خواست وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است

Twitter has announced on its blog since Twitter a powerful information tool in today’s events of Iran; they have delayed their updates until Wednesday morning Tehran time. According to Reuters this decision was made by request of the U.S Foreign Ministry.

12:40

 • نزدیک به 100 نیروی پلیس در میدان فردوسی مستقر شده‌اند؛ هنوز گزارشی از اعتراض مردم در دست نیست

Nearly 100 police forces have been stationed at Ferdosi Sq, there has been no news of people’s protests as of yet.

12:45

 • به گزارش کلمه زهرا رهنورد در هنگام خروج از منزل با ممانعت نیروهای لباس شخصی که در نزدیکی منزل ایشان مستقر شده‌اند، مواجه شده است

According to Kalameh, Zahra Rahnavard has been prevented from leaving her home by plain clothes stationed near her house.

12:50

 • سایت رسمی حزب اعتماد ملی، خبر داده است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، امروز مانع از خروج فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی از منزل شده‌اند

Official site of National Trust Party has reported, today security and intelligence agents have prevented Fatemeh Karrubi, Mehdi Karrubi’s wife from leaving her place of residence.

13:05

 • نزدیک به 50 مامور موتور سوار در اطراف میدان آزادی گشت میزنند

Nearly 50 biker cops headed towards Azadi sq.

13:15

 • موج سبز آزادی گزارش داده: «لحظاتی پیش گروهی از مردم در میدان صادقیه تجمع کرده‌اند، حضور مردم چشمگیر است اما هنوز هیگونه برخوردی گزارش نشده است»‏

Green Voice: “Moments ago a group of people have gathered at Sadeghieh Sq, people’s presence is impressive but have not yet encountered any serious collision.”

13:35

 • در شرایطی که به ساعات اعلام شده برای آغاز راهپیمائی نزدیک میشویم نیروهای پلیس در خیابان دیده میشوند

While we are approaching the set time for demonstrations, police forces become more present in the streets.

13:40

 • صدای شعار مرگ بر دیکتاتور از میدان صادقیه به گوش می‌رسد

Chants of “Down with Dictator” can be heard from Sadeghie Sq.

13:45

 • در برخی نقاط از جمله حوالی میدان آزادی، مردم با ایجاد ترافیک مصنوعی سعی دارند در کار پلیس اخلال ایجاد کنند. از بسیج و سپاه خبری نیست و مامورین بیشتر از نیروی انتظامی هستند

People are trying to slow down Police forces by creating artificial traffic In areas such as Azadi Sq. There are no signs of Basij and Revolutionary guards and most of the officers are of police forces.

14:00

 • در میدان امام حسین، دروازه شمیران، فردوسی، چهار راه ولیعصر و دیگر مناطق پرتردد در مسیر راهپیمایی حضور نیروهای انتظامی به چشم می‌خورد؛ همزمان حضور مردم در مسیرهای راهپیماییگزارش شده است

Police forces can be seen at Imam Hossein, Shemiran gateways, Ferdowsi, Valiasr intersection and other high traffic areas. Routs for the march have simultaneously been announced.

14:10

 • نیروهای پلیس با حضور در میدان ولیعصر، مانع استفاده مردم از ایستگاه‌های مترو می‌شوند

Police forces present at Valiasr are preventing people from using subway stations.

14:20

 • بیش از هزار مامور انتظامی و امنیتی در محله‌ها، میدان‌ها و چهار راه های اصلی مستقر شده‌اند

Over a thousand police and security forces have been stationed at neighborhoods, squares, and main intersections.

14:30

 • علی باقری، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور دوره اصلاحات ساعتی پیش بازداشت شد

Hours ago, Ali Bagheri, a member of “mojahedine enqelab eslami” Organization and General Political Director of Interior Ministry was arrested.

14:35

 • گروه‌های زیادی در حال حرکت از میدان ولیعصر به سمت خیابان آزادی هستند اما تا کنون برخوردی از سوی مامورین گارد انتظامی با مردم صورت گزارش نشده است

Many groups are moving from Valiasr St. towards Azadi Sq but as of yet there have been no reports of any conflict between the people and police.

14:45

 • میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در تلاش برای خروج از منزل برای حضور در تظاهرات امروز مردم از میدان امام حسین تهران به سمت میدان آزادی هستند اما نیروهای امنیتی مانع خروج آنها می شوند

Mir-Hossein Mousavi and Zahra Rahnavard are still trying to leave home to attend today’s protests from Imam Hossein to Azadi Sq but are still being faced with Security forces.

14:50

 • عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه که این روزها در تهران به سر می‌برد با ارسال فرستاده‌ای به دفتر محمود احمدی نژاد از وی خواسته است تا مقدمات حضور وی را برای شرکت در راهپیمایی امروز فراهم کنند

Turkish President Abdullah Gul who is currently in Tehran has written to Ahmadinejad’s office and asked him to make arrangements for his participation in today’s march.

14:55

 • با افزوده شدن به جمعیت، چند فروند بالگرد در فضای مرکز شهر تهران به گشت زنی می‌پردازند

Considering the increase to the crowd, several helicopters are circling the air of Tehran’s downtown.

15:10

 • محوطه دانشگاه تهران پر از نیروهای انتظامی و امنیتی‌ست؛ با این حال گروه زیادی از سمت میدان فردوسی به سمت میدان انقلاب در راه هستند و هر لحظه به جمعیت افزوده می‌شود

Tehran University campus is field with police and security forces; however, several groups are moving from Ferdowsi to Enghelab Sq, the group is constantly increasing.

15:15

 • نیروهای انتظامی ایستکاه های مترو در چند منطقه تهران را بسته‌اند تا مانع انتقال مردم به مسیر راهپیمائی شود

Police forces have closed down subway stations to prevent people from joining the demonstrations.

15:25

 • جمعی از مردم اصفهان و شهرهای اطراف به خصوص نجف آباد و خمینی شهر خود را به میدان انقلاب وخیابانهای اطراف رسانده‌اند

A group of people of Isfahan and surrounding cities including Najaf-Abad and Khomeini-Shahr have gathered at Enghelab Sq and surrounding streets.

15:40

 • از دقایقی پیش جمعیت در چهارراه کالج شکل گرفته و به سمت میدان آزادی در حرکت است، همچنین نیروهای امنیتی سعی دارند مردم را بدون خشونت پراکنده کنند

Since only minutes ago crowds have formed at College Sq and are moving towards Azadi Sq. also security forces are trying to disperse people in a non-violent manner.

15:45

 • پیاده روها در میدان اما حسین پر از مردم است اما مشخص نیست چند درصد این جمعیت را لباس شخصی‌ها و نیروهای امنیتی تشکیل میدهند

Sidewalks of Imam Hossein is field with people, but the ratio of people to plain clothes has not yet been determined.

15:50

 • تجمع های اعتراضی مردم از ساعاتی قبل در قسمت های مختلف خیابان آزادی و انقلاب و خیابان های منتهی به آن شکل گرفته است

Starting some time ago people’s protests has formed at different parts of Azadi, Enghelab and other streets leading towards them.

16:00

 • به گزارش کلمه، هزاران نفر در میدان انقلاب و خیابان های اطراف حضور دارند و در سکوت کامل تجمع کرده اند؛ نیروهای امنیتی و انتظامی نیز تاکنون برخوردی با مردم نکرده و نظاره گر هستند

According to Kalameh, Thousands of people have demonstrated at Enghelab Sq and surrounding streets; Security forces have not yet encountered in any clashes with the people and are only observing the events.

16:10

 • برخی گزارش ها از ضرب و شتم در خیابان انقلاب خبر می‌دهد همچنین در برخی نقاط ، امکان ارتباط تلفنی وجود ندارد. سرویس پیام کوتاه هم در بعضی جاها با مشکل مواجه است اما اینترنت همچنان با سرعت پائین کار میکند

Some reports indicate beatings at Enghelab St, also at some places the possibility of phone calls seems impossible. Text messaging has also encountered problems at some places but internet is still working at high speed.

16:15

 • در خیابان 16 آذر، زیر پل کالج، خیابان ولی عصر، چهار راه ولی عصر و خیابان رشت تهران درگیری‌هائی گزارش شده اما از شدت این درگیری‌ها و جزئیات آن هنوز خبری نرسیده است

There are reports of clashes on 16 Azar street, under Kalaj Tunnel, Vali Asr Street, the intersection of Vali Asr and Rasht Streets in Tehran. The details and intensity of these clashes are still unknown.

16:17

 • شبکه الجزیره در سایت انگلیسی این شبکه گزارش داده که مقام‌های سیاسی ایران نگران هستند تظاهرات امروز در حمایت از جنبش‌های منطقه، به یک تهدید امنیتی علیه آن‌ها تبدیل شود

Al Jazeera English network has reported political officials of Iran are worried, today’s protests in support of regional activities, can turn into a security threat towards them.

16: 18

 • در حدود 200 تا 300 نیروی یگان ویژه برای جلوگیری از هرگونه تجمع در پارک لاله تهران مستقر شده‌اند، از سوئی خودروهای مخصوص حمل زندانی نیز در منطقه حضور دارند

About 200 to 300 special force units are standing in Tehran’s Laleh Park in order to obstruct any rallies from taking place in this area.

16:22

 • به گزارش بی‌بی‌سی در مصر، شبکه‌های خبری و روزنامه‌های این کشور به طور گسترده‌ای اخبار تظاهرات ۲۵ بهمن در حمایت از مردم مصر و تونس را پوشش داده‌اند

According to BBC news in Egypt, the print and broadcast networks in this country are covering the news regarding the 25 Bahman protests supporting the people of Egypt and Tunisia.

16:25

 • گزارش ها از شیراز حاکی‌ست وضعیت مشابهی در در خیابان‌های آنجا در جریان است

Reports from Shiraz state a similar situation at their streets.

16:30

 • جمعیتی بالغ بر 5 تا 6 هزار نفر از ولی عصر به سمت انقلاب در حال حرکت است

A group of nearly 5 to 6 thousand are moving from Valiasr towards Enghelab.

16:35

 • به گفته العربیه، «موسوی و رهنورد به جمع مردم پیوستند»‏

Alarabieh reports Musavi and Rahnavard have joined the people.

16:45

 • منابع خبری ما تعداد دستگیرشدگان تا کنون را بیش از 10 نفر اعلام کرده‌اند ، علاوه بر این تعداد زیادی از مردم که پشت درهای بسته مترو مانده‌اند با سر دادن شعار خواهان پیوستن به جمعیت هستند

Our news sources have reported about 10 people arrested so far. There is also a large crowd of people who are stuck behind closed underground metro doors and are showing solidarity with the outside crowds by chanting with them.

17:00

 • درگیری شدید در حوالی دانشگاه تهران در جریان است، صدای شلیک گاز اشک آور شنیده شده است، ماموران در چهار راه ولیعصر نیز اقدام به شلیک کاز اشک آور کرده‌اند

Reports of intense friction around Tehran University and the sound of firing tear gas is being heard. Police forces are shooting tear gas at Valiasr intersection.

17:05

 • جمعیت زیادی در دانشگاه های شریف و تهران در حال اعتراض و درگیری با مامورین هستند؛ دانشجویان می‌گویند پس از الله اکبر دیشب کامپیوترهای شخصی بسیاری از آنها ضبط شده است. گزارش‌های از دستگیری‌های بیشتر در میدان انقلاب خبر می‌دهد

There are huge crowds at Sharif and Tehran Universities protesting and clashing with security agents, and the students are saying that after the Allah o Akbar chants of last night, many of their computers have been confiscated. There are now reports of more arrests at Enghelab Square.

17:12

 • نزدیک به 10 هزار نفر در شیراز به خیابان آمده‌اند، در تهران نیز حد فاصل فردوسی تا انقلاب مملو از مردم است

In Shiraz nearly 10 thousand individuals have come to the streets, The distance between Ferdowsi and Enghelab in Tehran is field with people.

17:20

 • مامورین امنیتی با یورش به مردم حاضر در خیابانهای رشت از تجمع آنها جلوگیری کرده‌اند؛ گزارش‌ها حاکی‌ست تا کنون حدود ده نفر دستگیر و روانه بازداشتگاه شده اند

Security forces have used force to prevent the crowds in the city of Rasht from gathering. Reports are that about 10 people have so far been arrested.

17:30

 • در کرمانشاه نیز مناطق مصدق و نوبهار و خیابان منتهی به پاساژ ارگ نا آرام هستند؛ خودروهای یگان ویژه و نیروهای سرکوبگر در تمامی خیابان‌های اصلی مستقر شده‌اند

In Kermanshah province in the Mossadegh and Nobahar areas, the streets leading to the Arg passage are restless. Vehicles of the special forces are stationed in all the main streets.

17:32

 • مردم شعار میدهند: مبارک، بن علی نوبت سید علی

People are chanting, “Mubarak , Ben Ali, now the turn of Seyed Ali.”

17:35

 • العربیه : دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با هجوم سد ماموران امنیتی را شکسته و وارد خیابان آزادی شدند

Alarabieh: Sanaati Sharif University students have broken the baracades set up by security forces and have entered Azadi Road.

17:40

 • مردم شعار میدهند: نظامی جدا شو با ملت همصدا شو

People are chanting, “Soldiers, seprate! Join the voices of the people!”

17:45

 • چهارراه ولی‌عصر و وصال شاهد سرکوب و شلیک گاز اشک‌آور است؛ مامورین با باتوم و ضرب و شتم شدید به مردم حمله کرده‌اند. نیروهای لباس شخصی زیادی در خیابان هستند

Valiasr intersection and Vesal have witnessed oppression and teargas attacks; Police forces have attacked people with baton and severe beating. There are many plain clothes in the streets.

17:48

 • تجمع در پارک ملت مشهد شکل گرفته است

Gatherings at Mellat Park at Mashhad.

17:50

 • تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه شریف دستگیر شده‌اند اما موفق شده اند که با نیروهای سرکوبگر مقابله کنند و به خیابانها بیایند

A large number of Sharif University students have been arrested, but they have succeeded in confronting security forces and have managed to get out into the streets.

17:51

 • خیابان نمازی در شیراز پر از جمعیت است، ماموران خیابان ملاصدرا را بسته‌اند

There is a large crowd at Namazi St of Shiraz, the forces have blocked Molla-Sadra.

17:55

 • تا مردم در خیابان باشند این گزارش ادامه دارد تا فرق رسانه فرمایشی با رسانه مردمی را به دنیا دیکته کنیم

This report will continue while until the people are in the street, to show the difference between dictated and people’s media to the world.

18:00

 • سحام نیوز، وب‌سایت رسمی حزب اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی و همچنین وب‌سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از دقایقی پیش از دسترس خارج شده‌اند

“Saham News” the official website of the National Party that is associated with Mehdi Karoubi, and also “Kalameh” which is associated with Mir Hossein Mousavi, have been taken down and are no longer functioning.

18:10

 • مردم مشهد شعار میدهند: خامنه ای، مبارک، پیوندتان مبارک

People of Mashad are chanting: “Khamenei, Mubarak/ Congratz on your union.”

18:20

 • بر اساس گزارش‌های دریافتی، تظاهرات امروز بر اثر شلیک مستقیم، تلفات جانی داشته اما جزئیات آن هنوز روشن نیست

According to distributed reports, today’s protest had casualties as a result of straight shooting; the details have not yet been disclosed.

 • این گزارش در دفاع از آزادی بیان تقدیم است به حسین رونقی ملکی و همه‌ی وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران در بند ایران

This report is dedicated to Hossein Ronaghi Maleki and all imprisoned Bloggers and Journalists in defense freedom of speech.

10:11

 • گزارش‌ها از «شلوغی» در منطقه اطراف چهار راه قصر تهران خبر می‌دهد. این گزارش افزوده است، با اینکه نیروهای انتظامی و لباس شخصی به‌فراوانی در این منطقه حضور دارند، یک مرد جوان از یک جرثقیل بالا رفته و پلاکاردی با مضمون اعتراضی در دست داشته است اموران امنیتی در شرایطی او را پائین کشیده‌اند که قصد داشته خود را از جرثقیل پائین بیاندارد

Reports indicate of “crowds” surrounding Ghasr Tehran. This report adds, despite the presence of police and plain cloths a young man has held a placard with protest slogans on top pf a tow truck. Security forces has brought him down when he had attempted to throw himself off the tow truck.

ویدئو/ video

10:12

 • سایت سازمان صدا و سیمادر حالی از دسترس خارج شده که پیش از این نیز وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای ساعاتی با اختلال روبرو شده بود. به نظر می‌رسد دشواری در دسترسی به این وبسایت‌ها با اقدامات یکگروه هکرکه چند روز پیش اعلام کرده بود در کنار مردم ایستاده، مرتبط باشد

IRIB site has been out of reach while previously Ali Khamenei’s website had been fecing complications for couple of hours. It seems the difficulty of access has been related to a group of Hacker’s message from couple of days ago.

10:13

 • در ادامه حمایت ها از تظاهرات ٢۵ بهمن ماه، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از صبح دوشنبه ۲۵ بهمن ماه در حمایت از این فراخوان دست به اعتصاب غذازده‌اند

Following supports of February 14 (25 Bahman) demonstrations, starting Monday morning political prisoners of Rajai-Shahr prison have gone on Hunger Strike.

10:15

 • تمامی تلفن های منزل و تلفن همراه آقای موسوی و خانم رهنورد از روز گذشته قطع شده است. از صبح امروز نیز در ابتدای کوچه بن بستی که منزل میرحسین و رهنورد در آن قرار دارد توسط ماشین پلیسمسدود شدهاست

All landline and mobile phones of Mr Musavi and Mrs Rahnavard have been cut off since yesterday. Also since this morning a police car has blocked the cul-de-sac leading to Mir Hossein and Rahnavard’s home.

10:55

 • بنا به اطلاع منابع خبری ما، سرویس پیام کوتاه همچنان فعال است اما سرعت اینترنت نسبت به روزهای گذشته بسیار پائین تر است. برا ساس این گزارش، مراکز ارتباطی از جمله برخی کافی‌نت ها به صورت مداوم بازرسی میشوند

According to our sources, text messaging services are still active, but Internet speed is yet slower that past couple of days. According to this report, communication center including Internet cafes are under constant inspection.

11: 30

 • برخی گزارش‌های تائید نشده از «ناآرامی» در مقابل درب دانشگاه تهران خبر داده است، بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی و لباس شخصی حضور پر رنگی در این منطقه دارند

Some unconfirmed reports indicate “unrest” in front of Tehran University, according to these reports security forces and plain clothes have a visible presence in that area.

12:00

 • توئیترمدیارنوشته: «به مغازه دارهای میدان انقلاب از طرف نهادهای امنیتی گفته شده است که ساعت سه عصر باید مغازه‌های خود را تعطیل کنند»‏

Madyar’s twitter states: “Security forces have told all shopkeepers of Enghelab sq to close down by 3 p.m.

12:15

 • با اینکه کمتر از 3 ساعت به آغاز راهپیمائی امروز مانده اما هنوز خبری از نیروهای امنیتی به مانند آنچه در سرکوب پس از انتخابات دیده شد، نیست

Although there is less than 3 hours to today’s demonstration, there is still no sign of security forces like what was witnessed during the after election crackdown.

12:30

 • وب‌سایت توییتر اعلام کرده از آنجا که توئیتر یک ابزار اطلاع رسانی قدرتمند در اتفاقات امروز ایران است، به روز رسانی سیستم‌هایش را به روز اول بامداد چهارشنبه به وقت تهران تغییر داده است. به گزارش رویترز این اقدام در پی در خواست وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است

Twitter has announced on its blog since Twitter a powerful information tool in today’s events of Iran; they have delayed their updates until Wednesday morning Tehran time. According to Reuters this decision was made by request of the U.S Foreign Ministry.

12:40

 • نزدیک به 100 نیروی پلیس در میدان فردوسی مستقر شده‌اند؛ هنوز گزارشی از اعتراض مردم در دست نیست

Nearly 100 police forces have been stationed at Ferdosi Sq, there has been no news of people’s protests as of yet.

12:45

 • بهگزارشکلمه زهرا رهنورد در هنگام خروج از منزل با ممانعت نیروهای لباس شخصی که در نزدیکی منزل ایشان مستقر شده‌اند، مواجه شده است

According to Kalameh, Zahra Rahnavard has been prevented from leaving her home by plain clothes stationed near her house.

12:50

 • سایت رسمی حزب اعتماد ملی،خبر دادهاست که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، امروز مانع از خروج فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی از منزل شده‌اند

Official site of National Trust Party has reported, today security and intelligence agents have prevented Fatemeh Karrubi, Mehdi Karrubi’s wife from leaving her place of residence.

13:05

 • نزدیک به 50 مامور موتور سوار در اطراف میدان آزادی گشت میزنند

Nearly 50 biker cops headed towards Azadi sq.

13:15

 • موج سبز آزادیگزارش داده: «لحظاتی پیش گروهی از مردم در میدان صادقیه تجمع کرده‌اند، حضور مردم چشمگیر است اما هنوز هیگونه برخوردی گزارش نشده است»‏

Green Voice: “Moments ago a group of people have gathered at Sadeghieh Sq, people’s presence is impressive but have not yet encountered any serious collision.”

13:35

 • در شرایطی که به ساعات اعلام شده برای آغاز راهپیمائی نزدیک میشویم نیروهای پلیس در خیابان دیده میشوند

While we are approaching the set time for demonstrations, police forces become more present in the streets.

13:40

 • صدای شعار مرگ بر دیکتاتور از میدان صادقیه به گوش می‌رسد

Chants of “Down with Dictator” can be heard from Sadeghie Sq.

13:45

 • در برخی نقاط از جمله حوالی میدان آزادی، مردم با ایجاد ترافیک مصنوعی سعی دارند در کار پلیس اخلال ایجاد کنند. از بسیج و سپاه خبری نیست و مامورین بیشتر از نیروی انتظامی هستند

People are trying to slow down Police forces by creating artificial traffic In areas such as Azadi Sq. There are no signs of Basij and Revolutionary guards and most of the officers are of police forces.

14:00

 • در میدان امام حسین، دروازه شمیران، فردوسی، چهار راه ولیعصر و دیگر مناطق پرتردد در مسیر راهپیمایی حضور نیروهای انتظامی به چشم می‌خورد؛ همزمان حضور مردم در مسیرهای راهپیماییگزارششده است

Police forces can be seen at Imam Hossein, Shemiran gateways, Ferdowsi, Valiasr intersection and other high traffic areas. Routs for the march have simultaneously been announced.

14:10

 • نیروهای پلیس با حضور در میدان ولیعصر، مانع استفاده مردم از ایستگاه‌های مترو می‌شوند

Police forces present at Valiasr are preventing people from using subway stations.

14:20

 • بیش از هزار مامور انتظامی و امنیتی در محله‌ها، میدان‌ها و چهار راه های اصلی مستقر شده‌اند

Over a thousand police and security forces have been stationed at neighborhoods, squares, and main intersections.

14:30

 • علی باقری، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور دوره اصلاحات ساعتی پیشبازداشت شد

Hours ago, Ali Bagheri, a member of “mojahedine enqelab eslami” Organization and General Political Director of Interior Ministry was arrested.

14:35

 • گروه‌های زیادی در حال حرکت از میدان ولیعصر به سمت خیابان آزادی هستند اما تا کنون برخوردی از سوی مامورین گارد انتظامی با مردم صورت گزارش نشده است

Many groups are moving from Valiasr St. towards Azadi Sq but as of yet there have been no reports of any conflict between the people and police.

14:45

 • میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در تلاش برای خروج از منزل برای حضور در تظاهرات امروز مردم از میدان امام حسین تهران به سمت میدان آزادی هستند اما نیروهای امنیتی مانع خروج آنها می شوند

Mir-Hossein Mousavi and Zahra Rahnavard are still trying to leave home to attend today’s protests from Imam Hossein to Azadi Sq but are still being faced with Security forces.

14:50

 • عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه که این روزها در تهران به سر می‌برد با ارسال فرستاده‌ای به دفتر محمود احمدی نژاد ازوی خواسته استتا مقدمات حضور وی را برای شرکت در راهپیمایی امروز فراهم کنند

Turkish President Abdullah Gul who is currently in Tehran has written to Ahmadinejad’s office and asked him to make arrangements for his participation in today’s march.

14:55

 • با افزوده شدن به جمعیت، چند فروند بالگرد در فضای مرکز شهر تهران به گشت زنی می‌پردازند

Considering the increase to the crowd, several helicopters are circling the air of Tehran’s downtown.

15:10

 • محوطه دانشگاه تهران پر از نیروهای انتظامی و امنیتی‌ست؛ با این حال گروه زیادی از سمت میدان فردوسی به سمت میدان انقلاب در راه هستند و هر لحظه به جمعیت افزوده می‌شود

Tehran University campus is field with police and security forces; however, several groups are moving from Ferdowsi to Enghelab Sq, the group is constantly increasing.

15:15

 • نیروهای انتظامی ایستکاه های مترو در چند منطقه تهران را بسته‌اند تا مانع انتقال مردم به مسیر راهپیمائی شود

Police forces have closed down subway stations to prevent people from joining the demonstrations.

15:25

 • جمعی از مردم اصفهان و شهرهای اطراف به خصوص نجف آباد و خمینی شهر خود را به میدان انقلاب وخیابانهای اطراف رسانده‌اند

A group of people of Isfahan and surrounding cities including Najaf-Abad and Khomeini-Shahr have gathered at Enghelab Sq and surrounding streets.

15:40

 • از دقایقی پیش جمعیت در چهارراه کالج شکل گرفته و به سمت میدان آزادی در حرکت است، همچنین نیروهای امنیتی سعی دارند مردم را بدون خشونت پراکنده کنند

Since only minutes ago crowds have formed at College Sq and are moving towards Azadi Sq. also security forces are trying to disperse people in a non-violent manner.

15:45

 • پیاده روها در میدان اما حسین پر از مردم است اما مشخص نیست چند درصد این جمعیت را لباس شخصی‌ها و نیروهای امنیتی تشکیل میدهند

Sidewalks of Imam Hossein is field with people, but the ratio of people to plain clothes has not yet been determined.

15:50

 • تجمع های اعتراضی مردم از ساعاتی قبل در قسمت های مختلف خیابان آزادی و انقلاب و خیابان های منتهی به آن شکل گرفته است

Starting some time ago people’s protests has formed at different parts of Azadi, Enghelab and other streets leading towards them.

16:00

 • به گزارش کلمه، هزاران نفر در میدان انقلاب و خیابان های اطراف حضور دارند و در سکوت کامل تجمع کرده اند؛ نیروهای امنیتی و انتظامی نیز تاکنون برخوردی با مردم نکرده و نظاره گر هستند

According to Kalameh, Thousands of people have demonstrated at Enghelab Sq and surrounding streets; Security forces have not yet encountered in any clashes with the people and are only observing the events.

16:10

 • برخی گزارش ها از ضرب و شتم در خیابان انقلاب خبر می‌دهد همچنین در برخی نقاط ، امکان ارتباط تلفنی وجود ندارد. سرویس پیام کوتاه هم در بعضی جاها با مشکل مواجه است اما اینترنت همچنان با سرعت پائین کار میکند

Some reports indicate beatings at Enghelab St, also at some places the possibility of phone calls seems impossible. Text messaging has also encountered problems at some places but internet is still working at high speed.

16:15

 • در خیابان 16 آذر، زیر پل کالج، خیابان ولی عصر، چهار راه ولی عصر و خیابان رشت تهران درگیری‌هائی گزارش شده اما از شدت این درگیری‌ها و جزئیات آن هنوز خبری نرسیده است

There are reports of clashes on 16 Azar street, under Kalaj Tunnel, Vali Asr Street, the intersection of Vali Asr and Rasht Streets in Tehran. The details and intensity of these clashes are still unknown.

16:17

 • شبکه الجزیره در سایت انگلیسی این شبکه گزارش داده که مقام‌های سیاسی ایران نگران هستند تظاهرات امروز در حمایت از جنبش‌های منطقه، به یک تهدید امنیتی علیه آن‌ها تبدیل شود

Al Jazeera English network has reported political officials of Iran are worried, today’s protests in support of regional activities, can turn into a security threat towards them.

16: 18

 • در حدود 200 تا 300 نیروی یگان ویژه برای جلوگیری از هرگونه تجمع در پارک لاله تهران مستقر شده‌اند، از سوئی خودروهای مخصوص حمل زندانی نیز در منطقه حضور دارند

About 200 to 300 special force units are standing in Tehran’s Laleh Park in order to obstruct any rallies from taking place in this area.

16:22

 • به گزارش بی‌بی‌سی در مصر، شبکه‌های خبری و روزنامه‌های این کشور به طور گسترده‌ای اخبار تظاهرات ۲۵ بهمن در حمایت از مردم مصر و تونس را پوشش داده‌اند

According to BBC news in Egypt, the print and broadcast networks in this country are covering the news regarding the 25 Bahman protests supporting the people of Egypt and Tunisia.

16:25

 • گزارش ها از شیراز حاکی‌ست وضعیت مشابهی در در خیابان‌های آنجا در جریان است

Reports from Shiraz state a similar situation at their streets.

16:30

 • جمعیتی بالغ بر 5 تا 6 هزار نفر از ولی عصر به سمت انقلاب در حال حرکت است

A group of nearly 5 to 6 thousand are moving from Valiasr towards Enghelab.

16:35

 • به گفته العربیه، «موسوی و رهنورد به جمع مردم پیوستند»‏

Alarabieh reports Musavi and Rahnavard have joined the people.

16:45

 • منابع خبری ما تعداد دستگیرشدگان تا کنون را بیش از 10 نفر اعلام کرده‌اند ، علاوه بر این تعداد زیادی از مردم که پشت درهای بسته مترو مانده‌اند با سر دادن شعار خواهان پیوستن به جمعیت هستند

Our news sources have reported about 10 people arrested so far. There is also a large crowd of people who are stuck behind closed underground metro doors and are showing solidarity with the outside crowds by chanting with them.


18:30

 • تقاطع توحید و ستارخان سرشار از جمعیت است. گزارش‌ها از کشته شدن حداقل یک نفر و زخمی شدن صدها تن خبر میدهد. علاوه ر این تخمین زده میشود که صدها تن بازداشت شده باشند

Tohid and Satarkhan intersection is full of people. Reports indicate at least one person has been dead and several wounded. Plus the number of arrestees has been estimated as over 100 individuals.

18:40

 • گاز اشک آور و شلیک با پینت بال در مقابل ادامه اعتراض و شعارهای ضد حکومتی مردم همچنان در چندین خیابان تهران ادامه دارد

Tear gas and paint balls are being fired to combat crowds in Tehran as they are changing anti-regime slogans.

18:50

 • در خیابان آذربایجان آتش روشن شده و در چهار راه کالج هم یکی از موتورهای نیروهای انتظامی به آتش کشیده شده. مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای همچنان در خیابان هستند

Fire has been prepared at Azerbaijan St. and a police bike has been set on fire at College. People have remained in the streets while chanting slogans like “Down with Dictator” and “Down with Khamemnei”

19:00

 • گزارشگر سی ان ان میگوید بیش از هزار نفر در سکوت از انقلاب به سمت آزادی میروند و نیروهای حکومتی به آنها اجازه عبور میدهند

CNN reporter says over 1000 individuals are silently moving towards Azadi Sq but can not pass government forces.

19:10

 • سایت ترافیک تهران ، آپدیت مناطق پر ترافیک را متوقف کرده است. این نقشه‌ها با نشان دادن ترافیک، می تواند محل حضور مردم را نشان دهد و امکان کمک رسانی و پیوستن به همدیگر را به وجود بیاورد

Tehran’s traffic site has stopped the update of high-traffic areas. By showing these maps they are updating people on the presence of individuals and possibility of joining and bringing aid to one another.

19:20

 • خبرنگاران کلمه که در نقاط مختلف خیابان انقلاب تهران حد فاصل امام حسین تا آزادی حضور داشته اند حضور مردم را در راهپیمایی امروز را میلیونی برآورد کرده‌اند

Kalameh reporters have estimated the number of the crowds that were demonstrating in response to the calls of Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karoubi in different areas of Tehran’s Enghelab Street between Imam Hossein and Azadi streets to be in the millions.

19:40

 • هزاران نفر از مردم اصفهان در خیایان انقلاب این شهر و سی و سه پل تجمع کرده‌اند؛ چند هزار نفر از مردم شیراز نیز در خیابان ملاصدارا جمع شده‌اند. ماموران امنیتی و انتظامی در یورش مکرر به مردم در اصفهان و شیراز سعی کردند مردم معترض را پراکنده کنند.این نیروها در حمله به مردم از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرده و تعدادی از مردم را نیر مجروح کرده اند

Thousands of people in the city of Esfahan have gathered in Esfahan’s Enghelab Street and the Thrity Three Bridge. Thousands of people in the city of Shiraz have gathered in Mollasadra Rd. Security forces have repeatedly attakced the crowds in order to disperse them. They have used batons and tear gas against the crowds and scores of people have been wounded.

19:50

 • رانندگان در بزرگراه یادگار امام با توقف خودروهایشان و صدای بوق شدید سعی کرده‌اند مانع تحرک موتورسواران نیروهای امنیتی شوند

Drivers have tried to stop security forces bikers by stopping at Yadegar Imam highway and constant honking.

20:00

 • پایان گزارش: با توجه به اینکه ارتباط ما با بخشی از منابع خبری‌مان در داخل قطع شده امکان ادامه گزارشگری با این وضع را نداریم. بی شک چنانچه اتفاقات قابل توجهی در ساعات آینده رخ دهد باز هم به صورت کامل گزارش خواهیم کرد

End of Report: Given that we have lost contact with our sources inside the country, we no longer have the capability to continue reporting in this manner. Without a doubt we will continue to complete the report in the event of any significant events.


Watch videos: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

 
[Valid RSS]