Sunday, February 20, 2011

Live report on February 20th prtests in Iran / گزارش لحظه به لحظه از اعتراضات اول اسفند در ایران

In continuation we will now broadcast video reports during the day. The moment there is any change with the situation on the streets, we will immediately report live again.
 • در ادامه گزارش تصویری را به روز می‌کنیم و چنانچه در وضعیت خیبان ها تفاوتی‌ ایجاد شود به ادامهٔ این گزارش به صورت زنده خواهیم پرداخت
6:40

At least 30 people have been arrested in today's protests and a large have been detained. The security forces are overwhelming and it doesn't seem like the protests will be able to continue under these conditions.
 • حداقل ۳۰ نفر در جریان تظاهرات امروز دسگتیر و تعداد زیادی بازداشت شدند. فضای امنیتی بسیار سنگین است و به نظر نمیرسد امکان ادامه تظاهرات در این شرایط باشد
6:30

Security force bikers have attacked demonstrators of Shiraz, which has left at least 4 injuries.
 • نیروهای امنیتی با موتور سایکل به معترضین در شیراز حمله کرده اند که دستکم ۴ زخمی داشته است
6:10

The people of Shiraz chanted "death to you" against the security forces in Shiraz.
 • مردم شیراز بر علیه نیروهای امنیتی شعار مرگ بر تو سر داده اند
6:00

Clashes at Eskandari, north of Enghelab Sq ended with several injuries and arrests.
 • درگیری در خیابان اسکندری در شمال میدان انقلاب به زخمی شدن و بازداشت شدن چند نفر انجامیده است
5:52
 • clashes in ShirazAzerbaijan Square in the direction of Valiasr has been closed and no personal vehicles are allowed to enter the area. There are reports of gatherings and protests in the city of Rasht.
 • چهارراه آذربایجان به سمت میدان ولیعصر مصدود شده و به خودروها اجازه تردد نمیدهند. گزارشها از تجمع و اعتراض در رشت خبر میدهد
5:47

Students have demonstrated at Hamedan University and are chanting slogan against the regime. People of Tehran have created hevy traffic in order to stop Basij motorcycles from movement.
 • دانشجویان در دانشگاه همدان تجمع کرده اند و شعارهائی علیه دولت سر داده اند. مردم با ترافیک سنگین در تهران سعی دارند جلوی حرکت موتورسیکلت های بسیج را بگیرند
5:46

The Sound of shooting has been heard in Abasabad in Tehran. The number of crowed is increasing in Enghelab square.
 • صدای تیراندازی در حوالی عباس آباد شنیده شده است. جمعیت در میدان انقلاب رو به افزایش است
5:45

People have gathered at Abresan Tabriz but Security forces are not allowing them to form demonstrations. They have been told to keep it moving, most of this group consist of students.
 • مردم در آبرسان تبريز حضور يافته اند اما ماموران انتظامي به آنها اجازه توقف و شكل دادن تجمع نمي دهند. به آنها گفته شده كه حركت كنند و حق توقف ندارند. افرادي كه در آبرسان حضور دارند, اغلب از دانشجويان هستند
5:40

The Engineering School of Shiraz University has been closed down since 12pm. Also the market security forces have closed down all commerce in the area between the Square and Valiasr Square Street.
 • دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز از ساعت دوازده تعطیل شده است. همچنین نیروهای امنیتی مراکز تجاری حد فاصل میدان و چهار راه ولیعصر را تعطیل کرده اند
5:35

Security forces in the Sohrevardi Street have fired in the air and are using tear gas. All streets leading to Azadi, Enghelab, and Valiasr are in the hands of basij forces on motorcycles and pedestrian security forces.
 • نیروهای امنیتی در خیابان سهروردی اقدام به شلیک تیر هوائی و گاز اشک آور کرده اند. همه خیابانهای منتهی به آزادی و انقلاب و ولیعصر در اختیار موتورسوارهای بسیج و پیاده نظام آنهاست
5:30

There is a large number of security forces stationed accross from Seda Va Sima. In the Vanak Square area traffic is very heavy and the crowds are large.

 • نیروهای امنیتی زیادی مقابل صدا و سیما جمع شده اند. حوالی میدان ونگ ترافیک و جمعیت زیادی هستند
5:25

Kurdistan and Sanandaj are in severe unrest. Based on observations of Mahabad, people have gathered at Esteghlal Sq and have been in conflict with Basij forces. Officers are patrolling the streets with camera.
 • شهرهای کردستان بخصوص سنندج و مهاباد بسیار متشنج است بر اساس مشاهدات در شهر مهاباد،مردم در میدن استقلال جمع شده و با نیروهای بسیج ر گیر شده و ماموران با سلاح و دوربين دار مشغول گشت زني هستند
5:20

Clashes have been reported near TV broadcasting. Thousands have gathered at Valiasr and are chanting "Down with dictator".
 • نزدیک صدا و سیما درگیری گزارش شده است. همچنین هزاران نفر در چهارراه ولیعصر شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند
5:10

Of Tehran's chants: "one by one/seyd Ali is overthrown", "With a one way ticket/Seyd Ali must go".
 • از شعارهای تهران: اسفند دونه دونه سید علی سرنگونه. با بلیط یک طرفه سید علی باید بره
5:00

So far demonstrations have been confirmed in the cities of Tehran, Shiraz, Mahabad, and Mahrivan. There are reports of heavier clashes in Shiraz and Tehran.
 • تا کنون اعتراض در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مهاباد و مریوان تائید شده است. بر اساس گزارش ها در شیراز و تهران درگیری ها شدید تر است
4:45
Forces to people ratio at Rahnamaei St of Mashhad. The number of people at Enghelab Sq of Isfahan is constantly increasing. In Chamran Blvd in Shiraz gatherings are taking place, People in Shiraz are involved in clashes with security agents in Molasadra St.
 • در خیابان راهنمائی مشهد تعداد ماموران ده برابر مردم است. جمعیت در میدان انقلاب اصفهان هر لحظه بیشتر میشوند. در بلوار چمران شیراز هم تجمعات در حال شکل گیری است مردم شیراز در خیابان ملاصدرا با مامورین درگیر شدند
4:40

There is a large demonstration surrounding Vanak and Mellat Park. On the other hand plainclothes are roaming Vanak Sq and chanting "Mashallah/Hezbullah".
 • حوالی میدان ونک و پارک ملت از دقایقی پیش شاهد انبوده جمعیت معترض است و از سوی دیگر لباس شخصی های موتور سوار نیز در اطراف میدان ونک مشغول مانور دادن و سردادن شعارهایی چون “ماشا الله حزب الله ” هستند
4:30

Heavy clashes reported in Amirabad Street. Gunshots have been heard and there is an uncomfirmed report of one person being shot.
 • درگیری شدید در خیابان امیرآباد. صدای تیراندازی شنیده شده و گزارش های تایید نشده ای مبنی بر تیر خوردن یک شهروند گزارش شده است
4:20

Chants of "Down with dictator" can be heard from Enghelab and Gharib St. People are constantly increasing. At least 4 people have been arrested on Qarib St.
 • شعار مرگ بر دیکتاتور در انقلاب و خیابان غریب شنیده میشود. لحظه به لحظه بر جمعیت افزوده میشود. در خیابان غریب حداقل چهار نفر بازداشت شدند
4:10

Clashes between people and anti-riot at Enghelab Sq has left at least 15 wounded and several arrests.
 • درگیری میان نیروهای ضد شورش و مردم در میدان انقلاب دست کم پانزده زخمی و تعدادی بازداشتی در پی داشته است
4:00

According to reports, clashes have formed between people and anti-riot at some places. Basij and Police are using noise to cause fear.
 • براساس گزارش ها در برخی مناطق بین مردم و نیروهای ضد شورش درگیری های پراکنده ای رخ داده است. نیروهای پلیس و بسیج سعی میکنند با سر و صدا ایجاد ترس کنند
3:50

Streetjournalist
website has been hacked by an Islamic group. This shows our power. Until this situation is resolved please follow the news on our blog and share the link with your friends.
 • وبسایت استریت ژورنالیست توسط یک گروه اسلامی هک شده است. این هم نشانهء قدرت ماست. تا رفع این مشکل لطفا از طریق وبلاگ گزارش را دنبال کنید. لطفا لینک گزارش را وسیعا به دوستانتان بفرستید
3:40

Unconfirmed reports state of gathering at Park-vey. There are reports of tear gas being used in Valiasr Square. Also GPRS has been disconnected and some mobile phone lines are having trouble.

 • گزارش های تائید نشده از تجمع در خیابان پارک وی و شلیک گاز اشک آور در میدان ولیعصر خبر میدهند، بر همین اساس جی پی آر اس قطع شده و ارتباط برخی خطوط موبایل با مشکل مواجه شده است.
3:30

Unconfirmed reports state of gathering at Park-vey. There are reports of tear gas being used in Valiasr Square. Also GPRS has been disconnected and some mobile phone lines are having trouble.
 • گزارش های تائید نشده از تجمع در خیابان پارک وی و شلیک گاز اشک آور در میدان ولیعصر خبر میدهند، بر همین اساس جی پی آر اس قطع شده و ارتباط برخی خطوط موبایل با مشکل مواجه شده است.
3:30

People are demonstrating at streets leading to Valiasr, at this point we can say the Green Movement has come to the streets.
 • مردم در خیابان های منتهی به چهارراه ولیعصر جمع میشوند، در حال حاضر میشود گفت جنبش سبز به خیابان آمده است
3:20

According to our sources a large group of sporadic people can be seen in the streets but so far there have been no conflict or demonstrations. Also the vans that are used for detaining people are parked in all the main streets.
 • به گزارش منابع ما، دسته های زیادی از مردم به صورت پراکنده در خیابان دیده می شوند اما هنوز درگیری و یا اعتراض دسته جمعی شکل نگرفته است، همچنین خودروهای ون که معمولا برای بازداشت استفاده میشوند در بخشهائی از خیابان اصلی پارک شده اند
3:00

Scattered groups of people are moving towards Valiasr.
 • دسته های پراکنده ای از مردم در حال حرکت به سمت ولیعصر هستند
2:50

According to Saham News there are crowds in the areas of Enghelab to Valiasr and Haft Tir Circle. There are also crowds gathered in Sohrevardi St. singing slogans. According to this report there crowds are also congregating in Jame Jam.
 • به گزارش سایت سحام نیوز، تجمعاتی در محور انقلاب-ولیعصر، میدان هفت تیر و همچنین خیابان سهروردی شکل گرفته و مردم در حال سر دادن شعار هستند. بر اساس این گزارش تجمع دیگری نیز در حوالی جام جم شکل گرفته است
2:45

Unconfirmed reports suggests, employees of Farabi regional power administration north of Imam Hossein Sq have been dismissed from work for Security forces to be stationed at that building.
 • گزارش های تائید نشده از ایران حاکیست، تمامی کارمندان اداره برق منطقه فارابی در دویست متری شمال میدان امام حسین را از اداره اخراج کرده اند تا نیروهای امنیتی در ساختمان مستقر شوند
2:35

Anti riot forces are present in Azarbaijan st. Pastor Square and Kargar Square. About 150 disciplinary agents stationed in the southern quarter of Enghelab Square. Municipal agents are also collecting all the trashcans to prevent the crowds from setting them on fire.

 • نیروهای ضد شورش در میدان پاستور، چهارراه گارگر، آذربایجان حضور دارند. نزدیک به صد و پنحاه مامور نیروی انتظامی در ضلع شرقی میدان انقلاب مستقر شده اند. ماموران شهرداری هم سطلهای زباله را جمع میکنند تا از آتش زدن آنها جلوگیری شود
2:25

Plainclothes are roaming the streets on bike. Based on what has been heard amongst the people, it seems Keyhan’s office will be one of the places to be attacked by people.

 • نیروهای لباس شخصی با موتور در خیابان ها گشت زنی میکنند. از میان گفتگوهای مردم که در گوشه و کنار با هم صحبت می کنند به نظر میرسد دفتر روزنامه کیهان یکی از مکانهائیست که در صورت امکان مورد هجوم قرار گیرد
2:10

Fatemeh Rahbar in her today's speech in the Parliament talked about Karoobi, Moosavi and Khatami which have been the chair of the Parliament and the government for eight years, and called them burn pieces of global arrogance.
 • فاطمه رهبر در نطق امروز خود در مجلس کروبی، موسوی و خاتمی را که هر یک سابقه هشت سال ریاست دولت یا مجلس را داشته اند، مهره های سوخته استکبار جهانی در ایران نامید
1:50

Our gratitude to our technical friends; one more time we are standing stronger against the Cyper Army.
 • مرسی، بچه های فنی. برای چندمین بار قویتر از سپاه سایبری همچنان ایستاده ایم
1:45

Our server is under severe attack. We are doing our best to solve this problem. In the mean time please follow the reports from this site as well as our blog.

 • سرور وبسایت ما به شدت تحت فشار و مورد حمله قرار گرفته است. تلاش میکنیم این مشکل را حل کنیم. تا به نتیجه رسیدن، لطفا از همین طریق و بر روی وبلاگ گزارش ها را دنبال کنید
1:35

Our sources have reported of Security and police forces being stationed along Enghelab St. to Azadi Sq.
 • منابع خبری ما از استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی در حد فاصل خیابان انقلاب تا میدان آزادی خبر میدهند
1:20

Using a new tactic to obstruct the demonstrations of the supporters of the Green Movement, security agents sent text messages to citizens claiming the protest had been canceled.


Based on this report, the text massage which was sent on the evening of Saturday February 18, from SMS number 0983000 contains this massage,"Considering the extreme pressure that is being put on the leaders of the "Green movement" and the possibility of their arrests, tomorrow's assemblies have been canceled and moved to a different date. the supporters of the "Green Movement" should gather in the mosques in the memory of the martyrs of February 14th.

It is worth noting at the end of this text which has been stipulated by the name of “Green Coordination Council” and considering the fact that in Iran no real or legal person has the right to use text messaging without telecommunication and Security institution’s permission, this text is more likely a new trick set by the government to discourage protesters from joining today’s rallies.

 • نهادهای امنیتی در ترفندی تازه برای اخلال در راهپیمایی هواداران جنبش سبز با ارسال پیامکی به شهروندان مدعی لغو برنامه راهپیمایی امروز شدند. این مساله توسط مشاور ارشد میرحسین موسوی تکذیب شد. وی تصریح کرد که تجمعات بزرگداشت شهیدان صانع و مختاری امروز در سراسر ایران برگزار می شود.

بنابرگزارش ها، در این پیامک که از غروب روز شنبه با شماره 0983000 برای تلفن های همراه شهروندان فرستاده شده، آمده است که «با توجه به تشدید فشار رژیم بر رهبران جنبش و احتمال دستگیری آنها، تجمع فردا به روز دیگری موکول گردید.»

همراهان جنبش با حضور در مساجد یاد شهدای ٢۵ بهمن را زنده نگاه دارند.”
گفتنی است در پایان این پیامک نام “شورای هماهنگی راه سبز” قید شده و از آنجا که در ایران هیچ شخص حقیقی و نهاد حقوقی بدون اجازه مخابرات و نهادهای امنیتی امکان استفاده از سامانه ارسال پیامک را ندارد، این پیام مطمئنا ترفندی تازه از سوی حکومت برای منصرف کردن شهروندان معترض از شرکت در راهپیمایی امروز است


1:10

According to our sources Internet access has increasingly decreased since early hours this morning and access to some parts of Tehran is extremely difficult.

 • به گزارش منابع خبری ما سرعت اینترنت از ساعات اولیه صبح امروز به شدت کاهش یافته و دسترسی در برخی نقاط تهران با دشواریهایی روبرو است
12:45

So far dozens of political, civil, student organizations have declared their support for the widespread protests of Green movement activists and their participation in February 20th protests.
 • تا کنون ده ها سازمان و تشکل سیاسی، مدنی و دانشجویی، با اعلام حمایت از فراخوان فعالان جنبش سبز برای برگزاری تظاهرات گسترده، از حضور فعال خود در مراسم اول اسفندماه خبر داده اند

Last night Ardeshir Amir Arjomand Mir Hossein Musavi's senior advisor and Seyed Mojtaba Vahedi Karrubi's senior advisor asked the Revolutionary Guards to join the people on February 20th.

 • اردشیر امیرارجمند مشاور عالی میرحسین موسوی و سید مجتبی واحدی مشاور عالی مهدی کروبی شب گذشته از سپاه پاسداران خواستند که در اول اسفند به مردم بپیوندند

Mir Hossein Mosavi's senior advisor in an interview withe RASA TV denied thee cancellation of Sunday's protest and said: "the green movement's protest on Sunday Feb 20the will be held under any circumstances and we ask everyone to partake in it witheout paying special attention to thee rumors."

 • مشاورارشد میرحسین موسوی در گفتگو با شبکه تلویزیونی رسا یا تکذیب خبر لغو تظاهرات روز یکشنبه، گفت: راهپیمایی اول اسفند ماه جنبش سبز تحت هر شرایط برگزار می شود و از مردم عزیز می خواهیم به شایعات توجه نکنند
12:00


This report is in support of the Iranian nation's battles and is dedicated to the memories of Saneh Jaleh and Mohammad Mokhtari.

 • این گزارش در حمایت از مبارزات مردم ایران تقدیم است به یاد همیشه زنده صانع ژاله و محمد مختاری

6 comments:

Anonymous said...

لعنت بر اسلام

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
WOW Gold said...

All streets top to Azadi, Enghelab, and Valiasr are within your arms of basij forces on motorcycles and pedestrian protection forces.
When we play the WOW, we need to try get the WOW Gold Cheap,thst's to say, spend less money, do we have any good way to Buy WOW Gold from trust friends or some way else? When we have that we can play the game becomes more quickly and update the levels more easy.

Anonymous said...

A magician does not want to explain his hermes birkin tricks. There is an aura of taboo about a closed handbag. Every woman has an uneasy look if somebody glances into its sacred hermes kelly bag privacy. A decent man should always tactfully stare at the ceiling whenever his companion opens her hermes handbags for sale. He will, of course, have to concentrate on that ceiling pretty often.

Cheongsam said...

This confusion may result in conflicts in concepts and in the end break the deal devoid of reaching any Computer Repair Tracking Software definite conclusion. For instance, china negotiation style would be fairly diverse from the way negotiations are performed in USA.

Toko Herbal Tasikmalaya said...

Very useful information, the admin may not tired to continue to provide us with information like this.

 
[Valid RSS]