Monday, June 9, 2008

در پی برآورده نشده مطالبات دانشجویان، امتحانات پایان ترم دانشگاه تربیت معلم برگزار نشد

امروز یکشنبه دهمین روز تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در حالی برگزار شد که به دلیل برآورده نشدن مطالبات دانشجویان، امتحانات پایان ترم دانشگاه تربیت معلم برگزار نشد. از صبح امروز دانشجویان با تجمع در محوطه دانشگاه و برپایی تریبون آزاد مجددا بر خواسته های خود تاکید کردند. دانشجویان در ساعت 8 صبح با تجمع در مقابل دانشکده ها اعلام کردند به دلیل اعتصاب غذای دانشجویان که اکنون تعدادشان به 126 نفر …میرسد، از شرکت در امتحانات خودداری خواهند کرد. پس از آن در ساعت 11 تریبون آزاد دانشجویان با حضور بیش از 3000 نفر برگزار شده و دانشجویان تاکید کردند از هیچ یک از خواسته هایشان کوتاه نخواهند آمد. دانشحویان شعارهایی نظیر “استاد ، دانشجو حمایت حمایت” و “دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد” سر دادند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، حراست دانشگاه تربیت معلم افرادی را از خارج از دانشگاه با لباس انتظامات وارد دانشگاه کرده است تا با دانشجویان به درگیری بپردازند. امروز در مقابل دانشکده شیمی درگیری بین حراست و دانشجویان ایجاد شد که با حضور گسترده دانشجویان، حراست به این درگیری ادامه نداد. اعتراضات دانشجویان فردا نیز ادامه خواهد یافت و دانشجویان در ساعت 11 تریبون آزاد برگزار خواهند کرد.

No comments:

 
[Valid RSS]