Saturday, June 7, 2008

دادن جوجه کباب در دانشگاه تربیت معلم یک امر کم سابقه است . مسئولین برای به شکست کشاندن این تحصن و اعتصاب غذا دست به هر کاری می زنند .

دانشجویان متحصن از خیر جوجه کباب لذیذ جمعه شب (شب هشتم تحصن ) گذشتند و آنرا به محرومین و نیازمندان شهر ماهدشت اهدا کردند . دادن جوجه کباب در دانشگاه تربیت معلم یک امر کم سابقه است . مسئولین برای به شکست کشاندن این تحصن و اعتصاب غذا دست به هر کاری می زنند .
اس ام اسی مشکوکی به دانشجویان زده میشد که امشب می خواهیم با شکستن درب های دانشگاه از دانشگاه خارج شویم و با ماموران درگیر شویم که به سرعت دانشجویان به یکدیگر خبر دادند که اسیر بازی کثیفی که ... می خواهد راه بیندازد نشوند
تعداد اعتصاب کنندگان غذا در تربیت معلم علی رغم همه ی فشار ها و مشکلات به 117 نفر رسیده است که در نوع خود رکوردی محسوب میشود .
هشتمین شب و تریبون آزاد تربیت معلم جمعه شب با جمعیتی بیش از همیشه ، جمعیتی که بیش از 2000 نفر تخمین زده میشد برگزار گشت
بیش از 40 نفر از اعتصاب غذا کنندگان تا بحال به بهداری موجود در صحن دانشگاه برده شده اند تا با استفاده از سرم جلوی ضعف بیشتر آنها گرفته شود ولی حتی هنوز یک نفر نیز اعتصاب غذای خود را نشکسته است
آثار ضعف کاملا در سیمای اعتصاب غذا کنندگان که در چند جبهه می جنگند مشاهده می شود
هنوز مسئولین دانشگاه هیچ واکنش نسبت به خواسته های دانشجویان نشان نداده اند و به میان دانشجویان نیامده اند
ایسنا خبرگزاری ضد دانشجویی و حکومتی ایران کما مانند همیشه نسبت به تمام جریانات مستقل دانشجویی واکنش منفی نشان می دهد ، دانشجویان متحصن تربیت معلم در برابر خبر کذب ایسنا نامه ای را خطاب به این خبرگزاری دروغ گو که مدعی اسلامیت نیز هست منتشر کرده اند که هنوز به دست ما نرسیده است
خبرگزاری غیر اخلاقی ایسنا تلاش کرد تا بگوید که دانشجویان برای بردن اعتصاب غذا کنندگان به بیمارستان هیچ محدودیتی ندارند که این امر کذب محض است دانشجویان یک بار مجبور شده اند برای رساندن یکی از دانشجویان که حالش بسیار وخیم شده بود با حراست و نگهبانان درگیر شوند
دانشجویان تربیت معلم هم قسم شده اند که تا رسیدن به خواسته های خود دست از مبارزه نکشند آنان با جان خود در این مسیر ایستاده اند ، ولی مسئولین جان آدمیان برایشان مهم نیست .
امروز نمایندگان بسیج دانشجویی که در میان متحصنین به جمعی از دانشجویان مشهور شده اند 2 بیانیه را به فاصله نیم ساعت در تیراژ 2000 هزار نشخه منتشر کردند که که مورد استقبال دانشجویان قرار نگرفت آنها تلاش می کردند تا برای این بیانیه ها امضا جمع کنند که البته امری غیر متعارف است
در شب هشتم بسیجیان سعی کردند تا با برگزاری تریبون آزادی در کنار تریبون آزاد متحصنین نظم و انسجام آنان را بر هم بزنند که منجر به چند بار درگیری میان آنان و دانشجویان شد ، بسیجیان نیز می کوشند خود را معترض به وضع موجود نشان دهند و از این طریق اعتباری برای خود در میان دانشجویان کسب کنند . نماینده انا در تریبون آزاد دیشب که مدعی ادب بود امشب چند بار صحبت های دانشجویانی که در حال صحبت بودند را قطع کرد که دانشجویان وی را بی ادب خطاب کردند .

No comments:

 
[Valid RSS]